Det varnas för sötningsmedel och diabetes

läsk sötningsmedel diabetes

Flera tidningar har varnat om att en ny studie som tyder på att sötningsmedel i t.ex. läsk ger en ökas risk för diabetes. Det beror på att sötningsmedlet gör att bakteriefloran i magen ändras och att det i sin tur ger sämre glukostolerans och därmed ökad risk för diabetes.

Det man inte nämner i tidningsartiklarna är att studien har sina brister. Till en början testades sukralos, aspartam och sackarin som alla är tre sötningsmedel på möss. Man fann att alla sötningsmedel hade tendensen att att påverka glukostoleransen negativt. Däremot påverkade olika sötningsmedel olika mycket och sackarin som knappt används idag var det sötningsmedel som påverkade mössen mest. Här gjorde man det lustiga antagandet att endast fortsätta testa sackarin på människor.

Dels vet vi inte hur sukralos och aspartam påverkar människan i dessa frågor eftersom det aldrig testades. Man antar bara att samma förutsättning sker. Träningslära är en hemsida som gärna skriver och analyserar studier inom träning och kost. De står även bakom boken ”Forma kroppen och maximera din prestation” som baseras på vetenskapliga grunder och där källorna tydligt märks ut. Hur som helst så har Jacob Gudiol kommenterat denna studie jag skriver om och där finns mycket intressanta att läsa i den artikeln.